Zabytki kultury żydowskiej w Krakowie

Kraków, szczególnie jego wschodnia część, silnie związane są z kulturą żydowską. Mało kto wie, że Kazimierz początkowo powstał jako osobne miasto. Kazimierz Wielki utworzył je w 1335 roku na obszarze kilku istniejących już osad. W  XV wieku ludność żydowska została wygnana z Krakowa i osiedliła się w obrębie ulicy Szerokiej. Powstało tu tym samym jakby odrębne miasto żydowskie. Od kilkunastu lat z początkiem lipca na placu przy ulicy Szerokiej odbywa się koncert finałowy Festiwalu Kultury Żydowskiej. Ślady dawnej świetności tego miejsca podziwiać możemy do dziś. Głównie są to zabytki sakralne lecz nie brakuje również mniej oczywistych pozostałości po dawnych mieszkańcach.

Zwiedzanie zabytków Krakowa związanych z kulturą żydowska warto zacząć od Centrum Kultury Żydowskiej przy ul. Meiselsa. Jest to aktualnie bardzo prężnie działający ośrodek kulturalny społeczności żydowskiej. Wspomniane wcześniej zabytki sakralne to przede wszystkim synagogi. Przy ul. Miodowej znajdziemy zatem synagogę Tempel wybudowaną w 1862 roku dla Stowarzyszenia Izrealitów Postępowych.  Kolejna, to XVII wieczna bożnica Kupa przy ul Warszauera która przylega częściowo do zachowanego muru Kazimierza. Kolejna wybudowana w latach 1638-1644 synagoga  ufundowana została przez kupca, Izaaka Jakubowicza i nazwana od jego imienia, znajduje się przy ul. Jakuba.

Na Kazimierzu znajduje się również starsza bożnica zwana Wysoka, znajduje się ona na ul Józefa i pochodzi z 1590 roku na jej piętrze znajduje się sala modlitewna. Nie jest to jednak najstarsza zachowana synagoga. Przy ul Szerokiej znajdują się aż trzy różne synagogi a wśród nich synagoga Stara pochodząca z XV w. Znajduje się w niej obecnie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z ekspozycją dedykowaną kulturze żydowskiej. Kolejna przy ul Szerokiej synagoga Remuh pochodzi z 1557 roku i została ufundowana przez bogatego żyda, Izraela Isserlesa Auerbacha. Była darem ojca dla syna, wybitnego rabina Mojżesza Isserlesa, zwanego powszechnie właśnie remuh. Obok niej znajduje się zabytkowy kirkut czyli jeden z najstarszych w Polsce cmentarzy żydowskich pochodzący z 1511 roku. Ostatnią na liście jest synagoga Popera z 1620 roku. Po opuszczeniu Kazimierza udać warto się na ul Miodową 55. Pod tym adresem znajduje się Nowy Cmentarz Żydowski.